Све

Популар

Bolovanje za preduzetnike

O bolo­van­ju za pre­duzetnike ovde su prenete infor­ma­ci­je sa blo­ga cen­jenog pri­jatel­ja i kolege Ivana Petro­vića (http://www.petrovicivan.com/opste/bolovanje-za-preduzetnike/). Nadam se da će uspeti da pomogne mnogi­ma...

Све

Најбоље оцењен
Нажалост, није пронађен ниједан пост

Све

Најновији

Pileća salata sa pečurkama

Sas­to­j­ci: 400gr pilećeg bel­og mesa 600gr preču­ra­ka 600ml pavlake Priprema: Belo meso sku­vati u puno slane vode. Pečurke naseckati na sred­nje krup­ne komade i  din­sta­ti nasu­vo dok ne ispari sva tečnost. Ostavi­ti...

Опширније

Projara

Sas­to­j­ci: 300gr zrel­og, mas­ni­jeg sira 5 žumanaca 5 kaši­ka kuku­ruznog griza 5 kaši­ka braš­na pola kesice praš­ka za peci­vo 1/4l jogur­ta umućen sneg od 5 belanaca malo soli po potre­bi Priprema Sir izm­rvi­ti i dodati...

Опширније

Palačinke bez glutena

Palačinke bez glute­na su jed­no od omil­jenih jela u našoj kući. Često ih imamo u slanoj i slatkoj var­i­jan­ti. Do ove brze i zdrave verz­i­je palači­na­ka bez glute­na smo došli kada smo dobili dete. To je izmen­je­na...

Опширније

Kada je najbolje vreme za decu da uče jezike? Pustimo decu da se igraju i uče sami i uz našu pomoć.

Roditelji uvek žele da omoguće najbol­je za decu, a koje je pra­vo vreme za prave stvari i kada je najbol­je da krenu da uče jezike ili da se bave sportom?

Što pre to bol­je, jer su to deca i rados­no će pon­avl­jati sve što mi radi­mo i razvi­ti se mno­go više nego ako bude­mo starin­skim meto­dama učili “ovako mora”. Bro­j­na nauč­na istraži­van­ja su pokaza­la da deca koja ras­tu u više­jez­ičkim sre­d­i­na­ma ima­ju bol­je pamćen­je, brže uče i bol­je komu­ni­ci­ra­ju.

Опширније
Лоадинг
Better Tag Cloud