Месец: јануар 2010.

Master elektronsko poslovanje na FON-u

Odradili smo i prve vežbe i zadatke i testove, poma­lo zbun­jeno, ali uspešno. Blo­govi, biz­nis planovi, zabavne ukrštenice… Sve to na saj­tu http://myelab.net a veo­ma ažurno zah­valju­jući str­pljivoj i vred­noj...

Опширније

Rafaelo kuglice

Zaš­to toliko volimo Rafae­lo kuglice Male, bele, okrugle, ele­gantne, roman­tične… Mi mis­limo na Rafae­lo kuglice, ali ako Vas ovaj opis više aso­ci­ra na bis­ere, zna­jte da niste puno pogrešili… Videćete sami, one i jesu...

Опширније

Bajadere

O bajadera­ma Da li ste znali da ovaj isti izraz, koji kod nas označa­va dobro poz­natu poslas­ticu, je u Indi­ji naziv za javne igračice i pevačice koje su, istovre­meno, i javne žene? Eto, sad ste upo­zoreni pa nemo­jte, ako...

Опширније

Prednosti dojenja

Zaš­to je majči­no mleko najbol­ja hrana za bebu? Majči­no mleko sadrži sve što bebi tre­ba u prvih šest mese­ci živ­ota — hranljive mater­i­je, min­erale, vit­a­mine, vodu, antitela — buk­val­no sve! Majči­no mleko poboljša­va...

Опширније
  • 1
  • 2
Better Tag Cloud