Ishrana beba nakon 6. meseci — tabelarni pregled

DNEVNE POTREBE Mese­ci 0–2 3–4 5–6 7–8 9–10 11–12 MLEKO (ml/dan) majči­no ili adap­ti­ra­no 500–960 750–900 750–600 680–800 500–750 500–750 ŽITARICE bez glute­na supenih kaši­ka 4 4–6 8–10 10–12 ŽITARICE sa glutenom supenih kaši­ka 4–6 8–10 10–12 POVRĆE supenih kaši­ka 3–6 7 7–8 8–9 VOĆE — SOK supenih kaši­ka 2–6 6–7 7–8 8–10 VOĆE […]

Padobranci

Sas­to­j­ci: 2(3) belan­ca, 200g šećera u prahu, 300g ora­ha

Umu­ti­ti belan­ca u čvrst sneg, dodati prsto­h­vat soli da se bol­je umute, pa u to dodati šećer u prahu. Kada se sve umu­ti, lagan­im mešan­jem dodati 300g mlevenih ora­ha, pažlji­vo meša­jući da ne splasne. Na mas­ni papir ređati kuglice  veličine pola kašičice na dovoljnom ras­to­jan­ju, jer […]

Prva hrana bebe posle napunjenih 6 meseci

Evo šta nam je save­to­vala Dr Anki­ca Tomić Grk po povratku sa save­to­van­ja u Ital­i­ji: Prvu hranu deca proba­ju kada tačno navrše šest mese­ci, nema nikakve potrebe pre, ni malo, ni kašičicu (kako to neke babe često kažu da se navikne). Potreb­no je da ima­ju odvo­jene, samo za nji­hovu upotre­bu šer­pice, čaše, posu­dice za hranu […]

Vreme

Dan je postao duži! To je ute­ha u ovim hlad­nim i vetrovitim dan­i­ma, bar imamo to svet­lo, to “zuba­to Sunce”. Ja sam mno­go plani­rala i obećala da uradim, a to vreme prokl­iza­va po poledi­ci nezaus­ta­vi­vo. Čak sam počela i rani­je da usta­jem, ali ne pomaže. Ste­fan kad ustane rani­je, traži društ­vo, neće da se igra […]

Better Tag Cloud