Logoped, pravi izbor vremena i osobe i sve je lako

mama-cerka-razgovor

U zavodu u Kralja Milutina postoji čitav tim stručnjaka koji prati razvoj deteta koji uključuje i stomatologa, fizijatra, pedagoga, psihologa…

Logoped je mnogima velika tema, jer svako ima svoje mišljenje o pravom uzrastu i o poslovima koje logoped odrađuje. Kod nas je to bila velika tema, jer po muškoj liniji jedni šuškaju, a drugi […]

Better Tag Cloud