Kaže nama pedi­ja­tri­ca “Najbol­ja zašti­ta od svakog gri­pa je da ako ste u kon­tak­tu sa drugim ljudi­ma operete ruke, umi­jete se i isperete nos i promenite garder­obu, popi­jete nesto top­lo i onda možete da se igrate sa dete­tom! A baš ako hoćete da se vakcinišete, možete i to!”

Ja se držim save­ta moje bake, kojoj deca nikad nisu pobol­je­vala od gri­pa, da je dojen­je najbol­ja zašti­ta za dete, a zdra­va ishrana i rad za odrasle.