Pileća salata sa pečurkama

Sas­to­j­ci:

400gr pilećeg bel­og mesa

600gr preču­ra­ka

600ml pavlake

Priprema:

Belo meso sku­vati u puno slane vode. Pečurke naseckati na sred­nje krup­ne komade i  din­sta­ti nasu­vo dok ne ispari sva tečnost. Ostavi­ti da se ohla­di.

Naseckati sit­no belo meso.

Pavlaku umu­ti­ti u čini­ji sa malo soli, bel­og bib­era i ori­g­ana. I u nju dodati naseck­ano […]

Italijanska salata

Italijanska-salata

Ital­i­jan­s­ka sala­ta je obavez­na čini­ja na našoj prazničnoj trpezi. Boga­ta sala­ta osveža­va i pojača­va osta­la jela, i pravi har­moni­ju ukusa sa pro­jarom, speci­jalite­ti­ma od mesa pop­ut pečenog buta, sar­mi, ražn­jića, roštil­ja, poho­vanog, pa i razn­im svežim salata­ma, kao što je zele­na salta, kupus, cvekla. Veo­ma je izdaš­na, tako da može posloži­ti i za velike događa­je […]

Projara

Sas­to­j­ci:

300gr zrel­og, mas­ni­jeg sira

5 žumanaca

5 kaši­ka kuku­ruznog griza

5 kaši­ka braš­na

pola kesice praš­ka za peci­vo

1/4l jogur­ta

umućen sneg od 5 belanaca

malo soli po potre­bi

Priprema

Sir izm­rvi­ti i dodati mu jogurt i žuman­ca i dobro izmešati. Odvo­jeno pomešati suve sas­to­jke. U čini­ju sa suvim sas­to­jci­ma prvo dodati sme­su od […]

Palačinke bez glutena

Palačinke bez glute­na su jed­no od omil­jenih jela u našoj kući. Često ih imamo u slanoj i slatkoj var­i­jan­ti. Do ove brze i zdrave verz­i­je palači­na­ka bez glute­na smo došli kada smo dobili dete. To je izmen­je­na verz­i­ja fran­cuske var­i­jante palačinke — crepes. To su meke, rupičaste i hranljive palačinke ako se pažlji­vo pripreme. Bit­no […]

Padobranci

Sas­to­j­ci: 2(3) belan­ca, 200g šećera u prahu, 300g ora­ha

Umu­ti­ti belan­ca u čvrst sneg, dodati prsto­h­vat soli da se bol­je umute, pa u to dodati šećer u prahu. Kada se sve umu­ti, lagan­im mešan­jem dodati 300g mlevenih ora­ha, pažlji­vo meša­jući da ne splasne. Na mas­ni papir ređati kuglice  veličine pola kašičice na dovoljnom ras­to­jan­ju, jer […]

Rafaelo kuglice

Zaš­to toliko volimo Rafae­lo kuglice Male, bele, okrugle, ele­gantne, roman­tične… Mi mis­limo na Rafae­lo kuglice, ali ako Vas ovaj opis više aso­ci­ra na bis­ere, zna­jte da niste puno pogrešili… Videćete sami, one i jesu pravi bis­eri svečane trpeze.

Sas­to­j­ci

2 dl vode 250 g margarina/maslaca 500 g kokosovog braš­na 500 g šećera 500 g mle­ka […]

Bajadere

O bajadera­ma Da li ste znali da ovaj isti izraz, koji kod nas označa­va dobro poz­natu poslas­ticu, je u Indi­ji naziv za javne igračice i pevačice koje su, istovre­meno, i javne žene? Eto, sad ste upo­zoreni pa nemo­jte, ako se kad zateknete u pomenu­toj zemlji, da glu­mite izne­nađen­je kada se, traživši „bajaderu“, nađete na mes­tu […]

Better Tag Cloud