Italijanska-salata-receptItal­i­jan­s­ka sala­ta je obavez­na čini­ja na našoj prazničnoj trpezi. Boga­ta sala­ta osveža­va i pojača­va osta­la jela, i pravi har­moni­ju ukusa sa pro­jarom, speci­jalite­ti­ma od mesa pop­ut pečenog buta, sar­mi, ražn­jića, roštil­ja, poho­vanog, pa i razn­im svežim salata­ma, kao što je zele­na salta, kupus, cvekla. Veo­ma je izdaš­na, tako da može posloži­ti i za velike događa­je sa puno lju­di.

Da bi ital­i­jan­s­ka sala­ta bila osvežava­juća i pri­jat­na, potreb­no je naprav­i­ti pravu ravnotežu sas­to­ja­ka. Ovo je naša dobit­na kom­bi­naci­ja.

Sas­to­j­ci:

200g rezanaca — špage­ta

400g kačkaval­ja

4 kuvana jaje­ta

300g praške šunke

4 male pavlake

800g majoneza

malo soli, bel­og bib­era i ori­g­ana

Priprema:

Špagete sku­vati ala dente u dos­ta slane vode. Ohla­di­ti i iseći na man­je komade 3 cm do 5 cm.

U čini­ji pomešati pavlaku i majonez. U nju dodati ohlađene špagete. Dodati beli i crni biber. Naseckati prašku šunku na sitne koc­k­ice. Kačkavalj naren­dati. Naren­dati i jaja. Polako mešati da se sme­sa ujed­nači.

Stavi­ti u frižider da se steg­ne.

Napom­e­na: veo­ma izdaš­na mera za 30 lju­di.