Palačinke bez glute­na su jed­no od omil­jenih jela u našoj kući. Često ih imamo u slanoj i slatkoj var­i­jan­ti. Do ove brze i zdrave verz­i­je palači­na­ka bez glute­na smo došli kada smo dobili dete. To je izmen­je­na verz­i­ja fran­cuske var­i­jante palačinke — crepes. To su meke, rupičaste i hranljive palačinke ako se pažlji­vo pripreme. Bit­no je da domaća jaja daju neu­pore­di­vo bolji ukus i izgled, nar­avno i daleko veću zdravstvenu korist. Pir­inčano brašno nema gluten. Mi koris­ti­mo inte­gral­no pir­inčano brašno mleveno na mlinu. Za one koji ima­ju dobre elek­trične mli­nove, mogu da naprave ovo brašno i kod kuće. Ako doda­je­mo mleko, to je domaće, koje nemamo često. Probali smo i soji­no mleko, ali nije isti ukus.

Var­i­jan­ta koja liči na tor­til­ja palačinke ima dodat­no 80g kuku­ruznog braš­na i još jed­no jaje. Odlič­na za slane palačinke. Ukus kuku­ruza domini­ra, i ponekad koris­ti­mo za jače filo­van­je sa sire­vi­ma i mesom.

Potreb­no vreme za pripremu: oko između 30 i 45 min­u­ta.

Sas­to­j­ci:

  • 120g pir­inčanog braš­na + 20 gr nekog bogati­jeg braš­na (helj­da, badem)
  • 2 domaća jaje­ta
  • 1/3 kašičice sode bikar­bone
  • 1/2 kašičice mag­nez­i­ju­move soli
  • 1 kašiči­ca žutog šećera
  • 1/2 šol­je masli­novog ulja
  • 1/2 kašičice kurkume
  • 1 kaši­ka isto­pljenog put­era
  • 1 čaša gazi­rane vode
  • opciono: šol­ja mle­ka

Umu­ti­ti sve sas­to­jke s ljubavlju, da se dobi­he glatko i ređe testo. Peći u vrelom tigan­ju. Filo­vati palačinke po ukusu i trenut­no raspoloživim sas­to­jci­ma. Evo nek­ih naših omil­jenih pun­jen­ja za palačinke u koji­ma uži­va­mo često.

 

SLANE PALAČINKE BEZ GLUTENA

Za slanu verz­i­ju koris­ti­mo raz­na pun­jen­ja, u zav­is­nos­ti od situaci­je.

1. sa zgn­ječen­im mladim koz­i­jim sirom i pavlakom

2. ren­dani kačkavalj, pavla­ka i prženi susam

3. zgn­ječeni pečeni plavi patlidžan, pavla­ka, biber, seck­ana peče­na papri­ka

4. sa din­stan­im pečurka­ma, seck­anom kuvanom piletinom, belim biberom i pavlakom

 

SLATKE PALAČINKE

1. oto­pi­ti crnu čoko­ladu na pari ili je direk­t­no ubac­i­ti u palačinku kad je peče­na

2. ren­dane jabuke sa omekšan­im suvim grožđem, brus­ni­ca­ma i cime­tom

3. sa sladole­dom — pre­poru­ka za svečani­je pri­like Moritz Eis sladoled se savršeno ukla­pa

4. sa svežim mali­na­ma ili borovni­ca­ma i cime­tom

 PIĆE UZ PALAČINKE

Za decu su tu limu­nade, sok od jabuke ili borovni­ca ili jogurt. Za star­i­je, odlično ide pivo od đumbi­ra koje olakša­va varen­je bogati­jih var­i­jan­ti. Može i belo vino.