Zaš­to toliko volimo Rafae­lo kuglice
small-rafaeloMale, bele, okrugle, ele­gantne, roman­tične… Mi mis­limo na Rafae­lo kuglice, ali ako Vas ovaj opis više aso­ci­ra na bis­ere, zna­jte da niste puno pogrešili… Videćete sami, one i jesu pravi bis­eri svečane trpeze.

Sas­to­j­ci

2 dl vode
250 g margarina/maslaca
500 g kokosovog braš­na
500 g šećera
500 g mle­ka u prahu
100 g lešni­ka

Priprema

Na visokoj tem­per­a­turi kratko pro­pržite lešnike pa ih ogulite.
U dublju posudu stavite vodu da proključa pa doda­jte šećer i mar­garin i meša­jte dok se ne rastope.
Sklonite posudu sa vatre pa poste­peno umeša­jte mleko u prahu i 400 g kokosovog braš­na pa ostavite sme­su da se hla­di.
Od ovako pripreml­jene smese obliku­jte kuglice i u sred­inu svake stavite prethod­no pro­pržen i ogul­jen lešnik.
Uko­liko Vam se desi da i ohlađe­na sme­sa bude suviše mekana da biste lepo mogli da obliku­jete kuglice, slo­bod­no doda­jte još malo kokosovog braš­na.

Uval­ja­jte kuglice u ostatak kokosovog braš­na.

Poslužen­je

Kuglice služite servi­rane u papirn­im kor­pi­ca­ma, a do služen­ja ih držite na hlad­nom mes­tu.

Pri­jat­no!