Na prvoj strani Google – SEO optimizacija i revizija u Srbiji

Search engine optimization (skraćeno SEO) odnosno optimizacija za pretraživače je veoma važan segment internet nastupa.

Pozicija na pretraživaču i izbor ključnih reči, popularnost na društvenim mrežama, neki od važnih faktora SEO i SEM

Biti prvi na listi, biti rezultat na vrhu liste rezultata pretrage […]

Better Tag Cloud