Padobranci

Sas­to­j­ci: 2(3) belan­ca, 200g šećera u prahu, 300g ora­ha

Umu­ti­ti belan­ca u čvrst sneg, dodati prsto­h­vat soli da se bol­je umute, pa u to dodati šećer u prahu. Kada se sve umu­ti, lagan­im mešan­jem dodati 300g mlevenih ora­ha, pažlji­vo meša­jući da ne splasne. Na mas­ni papir ređati kuglice  veličine pola kašičice na dovoljnom ras­to­jan­ju, jer […]

Rafaelo kuglice

Zaš­to toliko volimo Rafae­lo kuglice Male, bele, okrugle, ele­gantne, roman­tične… Mi mis­limo na Rafae­lo kuglice, ali ako Vas ovaj opis više aso­ci­ra na bis­ere, zna­jte da niste puno pogrešili… Videćete sami, one i jesu pravi bis­eri svečane trpeze.

Sas­to­j­ci

2 dl vode 250 g margarina/maslaca 500 g kokosovog braš­na 500 g šećera 500 g mle­ka […]

Bajadere

O bajadera­ma Da li ste znali da ovaj isti izraz, koji kod nas označa­va dobro poz­natu poslas­ticu, je u Indi­ji naziv za javne igračice i pevačice koje su, istovre­meno, i javne žene? Eto, sad ste upo­zoreni pa nemo­jte, ako se kad zateknete u pomenu­toj zemlji, da glu­mite izne­nađen­je kada se, traživši „bajaderu“, nađete na mes­tu […]

Better Tag Cloud