Italijanska salata

Italijanska-salata

Ital­i­jan­s­ka sala­ta je obavez­na čini­ja na našoj prazničnoj trpezi. Boga­ta sala­ta osveža­va i pojača­va osta­la jela, i pravi har­moni­ju ukusa sa pro­jarom, speci­jalite­ti­ma od mesa pop­ut pečenog buta, sar­mi, ražn­jića, roštil­ja, poho­vanog, pa i razn­im svežim salata­ma, kao što je zele­na salta, kupus, cvekla. Veo­ma je izdaš­na, tako da može posloži­ti i za velike događa­je […]

Better Tag Cloud