Prva hrana bebe posle napunjenih 6 meseci

Evo šta nam je save­to­vala Dr Anki­ca Tomić Grk po povratku sa save­to­van­ja u Ital­i­ji: Prvu hranu deca proba­ju kada tačno navrše šest mese­ci, nema nikakve potrebe pre, ni malo, ni kašičicu (kako to neke babe često kažu da...

Опширније