The doors of perception – social

Percepcija. Da li je čovek mera sveta? Koliko smo u stanju da vidimo realno svet oko sebe? Od čega zavisi? Da li je to socialni faktor?

Šta prvo gledate kod čoveka?

Nekoliko skorašnjih dešavanja me je podstaklo na razmišljanje o opažanju, o tim vratima percepcije. Prvo, moj svet se drastično promenio rođenjem Stefana, mog sina. […]

Better Tag Cloud