Virusi i koprivnjača, a sve posle tri dana visoke temperature

Visoka temperatura i virus mogu da izazovu koprivnjaču

Posle tri dana visoke temperature izašla je intenzivna koprivnjača. Uplašila sam se, jer je to bio prvi put da moje dete tako reaguje.

U sezoni gripa, mnogo toga može da se nauči. Nije pomoglo ono pranje ruku i kijanje u nadlanicu ili maramicu. Do napada virusa […]

Better Tag Cloud