Palačinke bez glutena

Palačinke bez glute­na su jed­no od omil­jenih jela u našoj kući. Često ih imamo u slanoj i slatkoj var­i­jan­ti. Do ove brze i zdrave verz­i­je palači­na­ka bez glute­na smo došli kada smo dobili dete. To je izmen­je­na verz­i­ja fran­cuske var­i­jante palačinke — crepes. To su meke, rupičaste i hranljive palačinke ako se pažlji­vo pripreme. Bit­no […]

Better Tag Cloud