Bebe i vakcinacija

Kaže nama pedi­ja­tri­ca “Najbol­ja zašti­ta od svakog gri­pa je da ako ste u kon­tak­tu sa drugim ljudi­ma operete ruke, umi­jete se i isperete nos i promenite garder­obu, popi­jete nesto top­lo i onda možete da se igrate sa dete­tom! A baš ako hoćete da se vakcinišete, možete i to!”

Ja se držim save­ta moje bake, […]

Better Tag Cloud